فروش بخاری اجاقی

2018-11-29T17:11:09+03:30

بخاری اجاقی رنگ کوره ای متناسب با سلیقه ی شما  فروش بخاری قارچی ما درباره گرمایی مرکزی صحبت نمی کنیم، زیرا این گزینه معمولا در مرحله ساخت و قبل از اتمام استفاده می شود، بدین معنی است که افزودن آن بعدا بسیار گران خواهد بود و نیاز به چند کارگاه [...]

بخاری هرمی

2018-11-18T16:49:41+03:30

بخاری هرمی با شیشه گواترز متناسب با سلیقه ی شما فروش بخاری قارچی: گرم کردن سالن منزل و یا اداری معمولا بایستی توسط بخاری های فن داری انجام شود که دارای فن بزرگ می باشند . به عنوان نمونه بخاری های فن داری که دارای ارتفاع 45 سانتی متر و [...]