اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

/, بخاری رو میزی, بخاری قارچی/اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

 

اجاره بخاری گازی انرژی مدل ۶۴۰

اگر قصد اجاره بخاری انرژی را دارید، مقاله زیر برای شما تهیه شده است.

اجاره بخاری گازی کارگاهی انرژی

بخاری انرژی بر اساس یکی از طرح های یک شرکت آمریکایی طراحی و ساخته شده است.

این محصول مطابق استاندارد بین المللی BS-EN621 در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ گواهی CE گردید که اولین هیتر گازی دارای این گواهی در کشور می باشد.بخاری گازی ۶۴۰ انرژی برای گرمایش فضاهای تجاری مانند: فروشگاه، مراکز خرید، نمایشگاه، سالن های بزرگ، بانک ها، کارخانه، کارگاه، مسجد، حسینیه، مراکز رفاهی، پایانه مسافری، فرودگاه، کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن غذا خوری، سالن انتظار درمانگاه و بیمارستان، همینطور اماکن ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

اجاره بخاری گازی

 

مشعل:

در بخاری انرژی مشعل از نوع اتمسفریک و شعله آبی سوز می باشد. این مشعل مخلوط گاز و هوا را به صورت کنترل شده به سر مشعل هدایت کرده و حرارت لازم تولید می گردد.

 

شیر کنترل گاز:

شیر برقی در اجاره بخاری انرژی برای کنترل جریان و فشار گاز ورودی به مشعل و پیلوت می باشد که می تواند با فرمان ترموستات محیطی یا فرمان کنترل حدی و ترموکوپلی عمل نماید. این شیر گاز دارای استاندارد EN-126 می باشد.

فن کنترل:
فن کنترل در اجاره بخاری انرژِی یک ترموستات کنترل کننده عملکرد فن می باشد که با تاخیر در کارکرد فن هنگام روشن شدن از وزش باد سرد جلوگیری کرده و همینطور هنگام خاموش شدن ، فن تا سرد شدن مبدل حرارتی و انتقال کامل حرارت به کار خود ادامه می دهد.

 

فضای قابل گرمایش:

فضای قابل گرمایش بخاری ۶۴۰ انرژی ۵۰۰  الی ۸۰۰ متر مکعب است. بنابراین به سادگی می توانید به تقسیم متوسط این مقدار حدود ۶۰۰ بر ارتفاع محل مورد استفاده مساحت مناسب را محاسبه کنید.
سرد و گرم بودن لوله های بخاری انرژی به چه عواملی بستگی دارد؟
گرم بودن لوله بخاری انرژی به معنای خروج مناسب محصولات احتراق است ولی وقتی لوله بخاری انرژی سرد است، نشان دهنده این است که گازهای احتراق از دودکش خارج نمی شوند و داخل وسیله گازسوز باقی مانده اند و بالطبع پس از آن وارد فضای اتاق می شوند. سرد بودن دودکش هشداری است که نشان می دهد دودکش ساختمان مسدود شده است.
در اســـتاندارد بخاری انرژِی گازسوز، نصب ODS یا سنسور حرارتی روی آن اجباری بوده که اخیراً در کمیته ای نصب هر دو از ابتدای سال ۱۳۹۱ اجباری می شود.

 

 

سنسور کنترل اکسیژن

ODS وسیله ای است که کمبود اکسیژن در محیط را احساس کرده و به محض پائین آمدن درصداکسیژن در محیط، بخاری را خاموش می کند.
سنسور حرارتی وسیله ای است که دما را احساس می کند. به محض این که دودکش مسدود شود یا مکش محصولات احتراق به خوبی انجام نشود دمای بخاری بالارفته و بخاری به صورت خودکار خاموش می‌شود.

 

 

رنگ شعله های وسایل گاز سوز به چه عواملی بستگی دارد؟

وقتی گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آبی می شود.

برای سوختن کامل گاز، نیاز به اکسیژن کافی است. هر متر مکعب گاز، هنگام سوختن به حدود ۱۰ متر مکعب هوا نیاز دارد و هرچه رنگ شعله آبی تر باشد. نشان دهنده رسیدن هوای کافی به سوخت است. در وسایل گازسوز، رنگ شعله زرد به معنای احتراق ناقص گاز است. ناخالصی در گاز مصرفی و خروج ناقص محصولات احتراقی و مکش نامناسب دودکش نیز عوامل زردسوزی شعله به شمار می‌روند.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺎری انرژی ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ دارای دوام و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺞ ﺷﺪن، ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ، ﺗﺎب ﺧﻮردﮔﻲ و ﺳﺎﻳر ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎوم باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ آن ﻣﺤﺪودﻳﺖ وﻳﮋه ای خواهد داشت. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻛﺎری ﺑﺨﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ضدزﻧﮓ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﻲﺷﻮﻧد. یکی از روش ﻫﺎی اﻓﺰاﻳﺶﺑﺎزده ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺨﺎری، اﺳﺘﻔﺎده از موانعی در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎست که از ﻣﺪت ها ﭘﻴﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده.

جهت خواندن مقاله در مورد اجاره بخاری انرژی و دیگر بخاری ها  کلیک نمایید.

 

 

By |2021-12-29T12:47:59+03:30جولای 22nd, 2016|بخاری, بخاری رو میزی, بخاری قارچی|